Nowy sprzęt dla OSP z Gminy Krypno

W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie na którym przekazano nowy sprzęt dla Ochotniczej Straż Pożarnej z Gminy Krypno (OSP Krypno, OSP Długołęka, OSP Góra, OSP Zastocze, OSP Peńskie, OSP Kruszyn). Łączna wartość sprzętu wynosi 42 604,56 zł. Z czego 99% to środki z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu  instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem, a 1% to środki z budżetu gminy. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Krypno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Źródło: Informacje z serwisu gminakrypno.pl

Pierwsza sesja w Gminie Krypnie

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Gminy Krypno kadencji 2018-2023. Na I sesji odbyło się zaprzysiężenie radnych oraz Wójta Gminy Krypno. Przewodniczącym Rady Gminy została Alicja Sienkiewicz-Dawidowska oraz wiceprzewodniczącym zostali Bogdan Jurgielewicz oraz Bogdan Stachurski.

Źródło: Informacje z serwisu gminakrypno.pl