Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

W Monieckim Ośrodku Kultury w dniu 9 listopada będzie można uczestniczyć w VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej pt. „Jeszcze Polska Nie Zginęła”. Celem przeglądu jest promowanie i zwiększanie znajomości polskich pieśni patriotycznych,  a także rozpowszechnianiu umiejętności wokalnych, amatorskiego kształcenia oraz jej aktywności. A także przeznaczeniem  przeglądu jest skupienie szczególnej uwagi na wyłonienie talentów muzycznych u dzieci i młodzieży, oraz stworzenie im szansy na autoprezentację. Głównymi sponsorami przeglądu są: Urząd Miejski w Mońkach, Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz Moniecki Ośrodek Kultury.

Regulamin i kartę zgłoszeniową, oraz wszystkie informację można znaleźć na stronie Monieckiego Ośrodka Kultury – www.kulturamonki.pl. Zgłoszenia należy przesyłać do 7.11.2018  r.

Źródło:  Informacja z serwisu kulturamonki.pl

Uroczysty bieg na 100-lecie odzyskania Niepodległości

W dniu 10 listopada o godzinie 7:00 rozpocznie się uroczysty bieg organizowany z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Starostwo Powiatowe w Mońkach wraz z gminami powiatu monieckiego. Trasa biegu zacznie się w Mońkach i kolejno będzie kontynuowana przez Goniądz, Jaświły, Jasionówkę, Knyszyn, Trzcianne i zakończy się o 16:00 w Mońkach, gdzie zostaną wręczone medale oraz ciepły posiłek.

źródło: Informacja z serwisu monki.pl

Targowisko w Knyszynie

Od dnia 11 października 2018 r. zostało otwarte Targowisko Miejskie w Knyszynie. Na przebudowę inwestycji było przeznaczonych 1.546.607 zł, w tym 998.829 zł to środki z Unii Europejskiej. Targowisko mieści się przy ul. Jagiellońskiej i jest czynne we czwartki i niedziele w godzinach: 5:00 do 12:00. Rada Miejska w Knyszynie ustaliła odpowiednią stawkę dzienną dla osób prowadzących handel na targowisku, natomiast o 25% niższą opłata obejmuje rolników. W niedziele wszyscy handlujący są zwolnieni z opłat.

W dniu 18 listopada 2018 r. (NIEDZIELA) zostanie zorganizowany „Pierwszy Knyszyński Jarmark Staroci” i rzeczy potrzebnych komuś innemu w godzinach: 5:00-12:00. Kolejne będą organizowane w każdą trzecią niedziele miesiąca.

źródło: Informacja z serwisu knyszyn.pl

Wyniki po ponownej turze wyborów

W kolejnej kadencji funkcję burmistrza będzie sprawował Zbigniew Karwowski. W drugiej turze wyborów do urn poszło 5092 osoby na 12397 osób uprawnionych. Natomiast na kandydatów głosowano odpowiednio: Zbigniew Karwowski (CHPS) otrzymał 3041 głosów, co stanowi 60,02%, a Jan Zabielski (PiS) zdobył 2026 głosów, co wynosi 39,98% .

źródło: Informacja z serwisu wybory2018.pkw.gov.pl 

 

Projekt pt. „Świętujemy z Niepodległą”.

W dniu 30 października został zorganizowany wyjazd przez Moniecki Ośrodek Kultury uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy wraz z opiekunami udali się do Warszawy. Wyjazd odbył się w ramach projektu pt. „Świętujemy z Niepodległą”. Został on dofinansowany ze środków organizowanego konkursu „Lokalnych Inicjatyw Kulturowych” obejmujący mieszkańców gminy Mońki.

W ramach wyjazdu dzieci uczestniczyły w lekcji historii, która odbyła się w Zamku Królewskim. Uczniowie zwiedzili również Starówkę, a także podziwiali architekturę budynków znajdujący się w stolicy. Ponadto wycieczka obejmowała zwiedzanie Sejmu RP, w którym dzieci zapoznały się z procesem legislacyjnym opowiadanym przez Panią przewodnik. Ostatnim etapem wyjazdu była projekcja filmu w kinie 6D. Uczniowi byli zachwyceni wyjazdem.

źródło: Informacja z serwisu e-monki.pl

Aktywna społeczność seniorów

W dniu 31 października p. Zbigniew Karwowski – kandydat na burmistrza Moniek spotkał się z osobami starszymi, aby poruszyć dotyczące ich problemy w życiu codziennym. Na spotkaniu poruszono temat dotychczasowej współpracy seniorów z samorządem. Głównym celem było przedstawienie przez p. Zbigniewa Karwowskiego propozycje programu gminnego „ Aktywny Senior”. Projekt ten zakłada stworzenie miejsca, w którym osoby starsze mogłyby przebywać na co dzień w nowo powstającej Mediotece, dalsze uczestnictwo w „Uniwersytecie III wieku” oraz programie „Cyfrowy Senior”. Jedną z propozycji, które padły jest utworzenie forum seniora w celu aktywnego życia społecznego osób starszych. Jak również kandydat poinformował, że złożył wniosek o dofinansowanie programu trans granicznego, który obejmuje Polskę – Białoruś – Ukrainę. Program zakłada poszerzenie rozwoju dziedzictwa kulturowego monieckich seniorów. Zaznaczył również, że zawnioskuje do nowej Rady Miejskiej o stworzenie regularnych otwartych badań profilaktycznych – „ Dni dla zdrowia” oraz zwiększenie pomocy osobom potrzebującym. Na koniec podziękował za współtworzenie i zwiększanie aktywności  naszej społeczności oraz dalszego rozwoju.

źródło: Informacja z serwisu e-monki.pl

Msza Święta poświęcona Tygodniu Misyjnemu

W ramach Tygodnia Misyjnego: „Pełni Ducha i posłani” w dniu 29 października w Mońkach została odprawiona Msza Święta, którą celebrował i wygłosił Słowo Boże do zgromadzonych Arcybiskup Tadeusz Wojda – Metropolita Białostocki. W uroczystości również wzięli udział Kazimierz Szymczycha, przedstawiciel arcybiskupa ds. misji, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. misji, ks. proboszcz Wojciech Wojtach oraz księża z pobliskich parafii. W całej ceremonii również uczestniczyli o. Tadeusz Rydzyk – Dyrektor Radia Maryja oraz o. Dawid Wilczyński. Uroczystość została transmitowana przez Radio Maryja oraz Telewizję Trwam.

Msza Święta został poprzedzona wykonaniem muzyczno-słownym zatytułowanym „ Co może zrobić mały misjonarz”, które zostało przygotowane przez parafialne ognisko misyjne. Jak również została przedstawiona  historia parafii.

źródło: Informacja z serwisu e-monki.pl

Spotkanie z trudną historią Podlasia

W dniu 25 października w Mońkach odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Adamem Cz. Dobrońskim, który jest znanym historykiem na Podlasiu. Jak również redaktor prasowych sekcji historycznych oraz jest autorem i współautorem opracować naukowych. Do Moniek został zaproszony przez Andrzeja Daniszewskiego – starostę monieckiego. Od ok. 40 lat profesor interesuje się dziejami Białegostoku oraz otaczających go terenami. Zawdzięczamy mu ekspozycję Gabinetu Prezydenta Kaczorowskiego  powstałą w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Głównym organizatorem była Biblioteka Publiczna w Mońkach oraz współpracowali Państwo Anna i Bogdan Bielińscy. Wśród słuchaczy byli obecni: Andrzej Daniszewski – starosta moniecki, Zbigniew Karwowski – burmistrz Moniek, Dariusz Gwiazda – dyrektor MOK, uczestnicy Uniwersytetu III wieku, a także uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach.

Wykład prowadzony przez profesora Dobrońskiego zawierał bardzo dużo ciekawych i szczegółowych informacji dotyczących historii Białegostoku oraz okolicznych terenów, nie wszystkie jednak są dostępne w podręcznikach. Pan Adam zwrócił również uwagę, że należy śledzić procesy zachodzące w historii a nie skupiać się na przerabianiu dat. Jedną z ważnych informacji był fakt, że Białystok oraz jego okolice późno odzyskały niepodległość, nastąpiło to w lutym 1919 r. Wynikało to iż na tych terenach istniała kolej prowadzącą od Grajewa do Brzeska, którędy uciekały wojska niemieckie z Rosji.

źródło: Informacja z serwisu e-monki.pl

Niewielkie odnowienie terenu

Dworzec kolejowy w Mońkach jest jednym z najstarszych zabytków tego miasta. W ostatnim czasie odbywają się pracę związane z odnową terenu znajdującego się przy dworcu. Są to miejsca, których najczęściej przebywają podróżni oraz mieszkańcy. Dlatego odnowienie oraz zabezpieczenie tego terenu było istotną inwestycją dla miasta. Ma ona poprawić estetykę oraz komfort osób tam przebywających. Renowacja polegała na wybudowaniu nowych chodników, postawieniu nowych wiat przystankowych, oświetleniu terenu oraz zaopatrzeniu w monitoring. Stare drzewa zostawiły nowe sadzonki drzew, krzewów oraz bylin. Ich kompozycja jest zaprojektowana, aby cieszyła oko przez cały rok. Cała inwestycja kosztowała 1 007 786,24 zł, gdzie 795 361,93 zł stanowią środki unijne. Dany projekt obejmował również niewielki obszar przy Alei Niepodległości. Na tym terenie powstaje siłownia na świeżym powietrzu. Ma ona na celu zachęcenie mieszkańców, w tym dzieci jak również dorosłych do spędzania wolnego czasu aktywnie. Na obszarze siłowni, będzie również znajdował się duży plac zabaw, gdzie oprócz dorosłych czas będą spędzały dzieci.

źródło: Informacja z serwisu e-monki.pl